Raport de activitate

Consiliul Judeţean Valcea
Consilier judeţean Laurenţiu POPA
Partidul Social Democrat
Comisia juridică – Secretar

Raport de activitate pentru anul 2011

Sedinte ale Consiliului Judetean:

• Din luna martie a anului 2011, de când fac din parte din Consiliul Judeţean Vâlcea, am luat parte la 14 şedinţe, care s-au derulat în următoarele date: 11 martie, 31 martie, 26 aprilie, 25 mai, 17 iunie, 30 iunie, 27 iulie, 17 august, 30 septembrie, 14 octombrie, 31 octombrie, 11 noiembrie, 29 noiembrie, 19 decembrie.
• Am participat la toate convocarile facute de Presedintele Consililui Judetean.
• Am raspuns cu promptitudine tuturor solicitarilor venite din partea compartimentelor Consiliului Judetean.
• Am participat la diverse dezbateri publice de interes local cat si judetean.

Sedinte ale Comisiei Juridice.

• In calitate de secretar al Comisiei Juridice, au fost stabilite sedinte saptamanale, in doua zile consecutive premergatoare oricarei sedinte ordinare sau extraordinare.
• In unele situatii, Comisia Juridica a formulat cereri de amendamente sau de completare a documentatiei de baza, pentru a asigura un cadru legal propice.
• Comisia Juridica este intr-o colaborare permanenta cu toate structurile Consiliului Judetean.

Activitatea in teritoriu.
Intalniri cu cetatenii.

• În perioada martie – decembrie 2011, am participat la o serie de întâlniri cu cetăţenii judeţului Vâlcea, mai ales cei care locuiesc în comunele din zona Horezu.
• Astfel, am fost prezent lunar la întâlniri cetăţeneşti organizate de autorităţile locale în comunele Buneşti, Frânceşti, Stroeşti, Cernişoara, Slătioara, Vaideeni, Bărbăteşti şi Costeşti, precum şi în oraşele Horezu şi Băbeni.
• Numărul de participanţi la fiecare dintre aceste întâlniri a fost cuprins între 50 şi 200 de persoane. Majoritatea temelor de discuţie au privit: alocarea de fonduri de la Consiliul Judeţean şi de la diferite ministere ale Guvernului României pentru decontarea unor lucrări de asfaltare, canalizare sau alimentare cu apă; asigurarea plăţii asistenţilor persoanelor cu handicap şi a plăţii ajutoarelor sociale acordate de autorităţile locale; nevoia accesări de noi programe cu finanţare europeană pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Audiente.

• Aşa cum arătam mai sus, în cele 10 luni care sunt cuprinse în acest raport, am făcut o serie de deplasări în diferite localităţi ale judeţului Vâlcea, în special în cele din zona Horezu.
• Contactele cu reprezentanţii autorităţilor locale – primari, viceprimari – au avut loc la sediile primăriilor sau în diferite locaţii unde au avut loc întâlniri cetăţeneşti.
• Problematica discuţiilor a privit nevoia de sprijin a primăriilor din zona Horezu din partea Consiliul Judeţean, ca autoritate ordonatoare de fonduri necesare cofinanţării unor lucrări de investiţii sau plăţii totale a unor lucrări.

Sesiuni de instruire.

• Am participat la programe de instruire organizate de :
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (S.N.S.P.A.), unde lectori au fost:
- Prof. dr. Marius Pieleanu
- Prof. dr. Cristian Parvulescu
Institutul National de Administratie Publica ( I.N.A.)
• Nu am participat la instruiri organizate de Consiliul Judetean.

Alte activitati.

• Vreau să precizez că am întreţinut o relaţie foarte bună cu mai mulţi reprezentanţi ai mass – media locală, participând la diferite emisiuni televizate sau prezentând – prin mai multe articole de presă – activitatea pe care o derulez ca ales al cetăţenilor judeţului Vâlcea.
• De asemenea, am susţinut şi am participat la o serie de manifestări cu caracter cultural sau social derulate în mai multe comune vâlcene, cum ar fi Festivalul etno – cultural „Glasul Otăsăului” din comuna Păuşeşti – Otăsău, serbarea pensionarilor din comuna Păuşeşti – Otăsău; „Sărbătoarea căpşunului” din comuna Buneşti; „Învârtita dorului” din comuna Vaideeni, „Brâul de aur” de la Bărbăteşti.
• In executarea mandatului de ales local, am fost in permanenta legatura cu cetatenii judetului, incercand sa cunosc indeaproape problemele sociale ale acestora, care au fost rezolvate cu ajutorul Presedintelui Consiliului Judetean.

dr.ing. Laurenţiu POPA,
consilier judeţean PSD